201502161424107809VLvY72gK201502161424108059Qbvevy9L201502211424538696IxXfnnmT201502161424108231GJVCWjXw201502161424107897JhyGyAHv201502161424108122mvG1YhPg

POAB - Gräv & Mark Entreprenad

Grävmaskiner, betongarbeten, grunder, dräneringar, Betongmurar, L-stöd, stenmurar, skogsdikning, skogsvägar, bryggor, sjögrävning, kabelgrävning, VA-arbeten, enskilda avlopp mm.

Sjögrävning i Björkeryd
Stenmur på Hästholmen


Vassrensning & badstrand i Holmsjö
 Husgrund

Detta är några exempel men vi gör mycket mer. För mer information vänligen kontakta oss.